T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ - Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi

Aday Öğrencilerimizin Dikkatine

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Aday Öğrencilerimizin Dikkatine

 

 

·         Öğrencilerin iyi bir üniversiteye yerleşmeleri amacıyla okulun bu süreci destekleme adına yaptığı çalışmalar nelerdir?

 Okulumuz üniversiteye hazırlık sürecini öğrencilerimizin lise öğrenim hayatlarının tamamında sürdürmektedir. Amacımız öğrencilerimizin üniversiteye hazırlık sürecindeki tüm ihtiyaçlarını karşılamak, akademik başarılarını artırmak ve test tekniklerini öğretmek, nihai olarak mutlu olacakları üniversite ve bölümlere yerleştirmektir. Okulumuz da okul yönetimi, profesyonel ve alanlarında uzman branş öğretmenleri, psikolojik danışman ve rehberleri ve okul aile birliği ile üniversite hazırlık sürecinde profesyonel çözümler sunmaktadır. Rehberlik servisimiz öğrencilerimizin sınava hazırlık sürecinde ihtiyaç duyduğu tüm danışmanlık hizmetini geçmişten getirdiği deneyimle gerçekleştirmektedir. Her sınıf seviyesinde teknolojik ekipmanlar ile donatılmış sınıflarımızda destekleme ve yetiştirme kurslarımız hafta içi ve hafta sonu gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda öğrencilerimizin okulumuzda gerçekleştirilen sosyal etkinlikler, sanatsal ve sportif faaliyetlerle iyi vakit geçirmesini amaçlıyor, hayata hazırlanmalarını sağlıyoruz.

Öğrenci koçluğu programları, etütler, sınavlar, bunların veliye geri bildirimi motivasyonun arttırılması gibi çalışmalardan hangileri uygulanmaktadır?

12. sınıf öğrencilerine yönelik açılan YGS-LYS hazırlık kurslarında öğrenciler gruplandırılarak öğretmenlere tanımlanmaktadır. Öğretmenler şube rehber öğretmenliği dışında öğrencilere koçluk yapmaktadırlar. Okul hazırlık kursları dışında öğrencileri motive edecek organizasyonlar, veli-öğrenci görüşmeleri, motivasyonlarını arttırıcı okul içi ve dışı sosyal etkinlikler yapılmaktadır.

 Yabancı dil derslerinin kredisi kaç saattir?

9. sınıf seviyesinde İngilizce 6, Almanca 2 kredi; 10. 11. ve 12. Sınıf seviyelerinde ise İngilizce 4 saat, Almanca 2 kredidir.

Yabancı dil eğitiminin kalitesi için ne söyleye bilirsiniz?

 Öğrencilere İngilizce ve Almanca dillerinde eğitimler verilmektedir. Öğrencilerimiz İngilizce B1, Almanca A2 seviyesinde mezun olmaktadır. Sahip oldukları dil yeterlilikleri ile ulusal ve uluslararası üniversitelerin hazırlık programlarını geçebilmektedirler.

Okulunuzun varsa katıldığı olimpiyatlar, projeler ve yarışmalar hakkında bilgi veriniz

 

Ø  Değerler Eğitimi İlçe 1.si

Ø  e-Twinning “Felsefe Her Yerde” Projesi - Kalite Ödülü

Ø  Doğa ve İnsan Konulu Resim Yarışması İlçe 1.si

Ø  Söz KonuSU Olunca Şiir Yarışması İl 3.sü

Ø  Doğa ve İnsan Konulu Fotoğraf Yarışması İlçe 3.sü

Ø  Vefa Konulu Kısa Film Dalında İlçe 2.si

Ø  Sultanahmet Konulu Kısa Film Yarışması İl 1.si

Ø  Terakki Vakfı Zaman Temalı Şiir Yarışması İl 1.si

Ø  Masa Tenisi Erkek İlçe 1.si

Ø  Basketbol Erkek İlçe 1.si

Ø  Voleybol Kız İlçe 2.si

 Okulunuzda mezun öğrenciler daha çok hangi alanlarda üniversiteye yerleşmektedir?

Okulumuz mezunları ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen üniversite ve bölümlere Tıp, Mühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Hukuk, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, İşletme, İktisat gibi birçok programa yerleşmektedir. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı üniversite yerleştirme başarımız %82 olup, geriye kalan %18´lik bölüm ise herhangi bir lisans programlarına yerleşebilecek durumda olmalarına rağmen bir sonraki yıl şanslarını yerleşebilecekleri üniversite ve bölümlerden daha niteliklilerine yerleşmek adına tekrar denemek için tercihte bulunmamışlardır.

 Sınıflarınızda ki öğrenci sayılarını öğrene bilir miyiz?

 Okulumuz sınıf mevcudu 34 öğrencidir.

 Okulunuzda teknoloji ne oranda kullanılıyor?

 Okulumuz FATİH projesi ekipmanları ve alt yapısı ile donatılmıştır. FATİH Projesi kapsamında okulumuz öğrencilerine kademeli olarak tablet bilgisayar verilmekte olup, öğretmenlerimizin tamamı “Eğitimde Teknoloji Kullanımı” konusunda yetkin ve yeterlidir. Okulumuz sahip olduğu özellikler ve insan kaynağı ile teknolojiyi eğitimin her alanında etkin kullanmaktadır.

Laboratuarlarınız mevcut mu?

 Okulumuzda fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarı mevcuttur.

Hangi derslerde aktif olarak laboratuar kullanılıyor?

Fizik, Kimya, Biyoloji derslerinde aktif olarak kullanılmaktadır.

Öğrencilerin sosyal özelliklerini geliştireceği sanat ve spor alanları var mı?

Okulumuzun kapalı halı sahası, kapalı spor salonu, basketbol sahası, voleybol sahası, masa tenisi alanları, tiyatro salonu, müzik odası ve görsel sanatlar atölyesi mevcuttur

Okulunuz da hangi sosyal faaliyetler yapılmakta?

Okulumuzda;

Tiyatro ve müzik etkinlikleri, farklı tür ve branşlarda sportif faaliyetler, mozaik çalışmaları, görsel sanat etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.

Okulunuzun yurt dışı ile bağlantısı var mı?

Okulumuz uluslararası öğrenci değişim programlarına dahildir. Bu kapsamda “Erasmus Öğrenci Değişim Programına” entegre olmuştur.

 Rehberlik biriminiz aktif olarak çalışmakta mı?

Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken olduğundan hareketle yola çıkan Rehberlik Servisimiz, öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak temel amacını gütmektedir.

Okulumuz Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleriyle;

Öğrencinin problem çözme, karar verme ve uyum sağlaması için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmasını,

Öğrencinin özelliklerini (ilgi, yetenek, istek, kişisel özellikleri gibi) ve gizil güçlerini tanıması, farkında olması ve en üst düzeyde geliştirmesini,

Öğrencinin bireysel özellik ve gizil güçlerini toplumsal platformda değerlendirebilmesini, yaşamını, geleceğini planlamasını, kararlarının sorumluluğunu alabilmesini,

sağlamaya  yönelik uygulamalar  yapılmaktadır.

Rehberlik birimi aktif olarak çalışmakta ve sürekli olarak bireysel ve grup rehberliği çalışmalarını sürdürmektedir. Okulumuz öğrencileri 14-18 yaş aralığında olup, ergenlik ve gençlik dönemi özellikleri göstermektedir. Öğrencilerimize yaş dönemi ve üniversite-meslek seçimi konusunda destek vermektedirler. Rehberlik servisi iki rehber öğretmen ile etkin bir şekilde faaliyet göstermektedir.

Okulunuzun türü hakkında bilgi verir misiniz?

 Okulumuz Anadolu Lisesi olup, kuruluş amacı üstün nitelikli öğrenci yetiştirmek ve üniversite giriş sınavlarında yüksek başarı göstermesini sağlamak olarak belirlenmiştir. Okulumuz eğitim-öğretim süresi 4 yıl olup, merkezi yerleştirme sınavı – TEOG ile öğrenci kabul etmektedir.

Okulunuzun tarihçesi, vizyon ve misyonu ile ilgili kısaca bilgi verebilir misiniz?

 

İstanbul’un, Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Merkez Mahallesinde 2009-2010 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmiştir.

Okulumuz ismini 2 Haziran 1978 günü Ermeni Terör Örgütü ASALA tarafından öldürülen Beşir Balcıoğlu’ndan almıştır.

 

Vizyonumuz, Kendi yeterliliğini ve yeteneklerini bilen okuyan, sorgulayan, bilimsel düşünen, topluma karşı sorumluluklarını bilen, yurdunu seven, dürüst bireyler yetiştiren, bölgesinde akademik başarıları ile örnek gösterilen bir kurum olmaktır.

 

Misyonumuz, Çağdaş eğitim standartlarına uygun olarak, rekabetçi, güvenilir, toplumda sürekli değişen beklentileri karşılayabilen araştıran, yeniliğe açık, sosyal kültürel değerlere sahip, başarılı ve mutlu bireyler yetiştirmektir.


Okulunuzun fiziki koşulları, ulaşım ve konaklama bilgilerini aktarabilir misiniz?

Okulumuz toplamda 5377 m² (bina – bahçe) yerleşim alanına sahip olup, binanın kurulumu 861 m²’dir. Okulumuz toplamda 32 derslikten oluşmaktadır. Fizik, kimya ve biyoloji laboratuarı, müzik odası ve görsel sanatlar atölyesi, kapalı spor salonu, konferans salonu, erkek ve kız mescitleri, kantin, psikolojik danışmanlık ve rehberlik odaları mevcuttur.

 TEOG Yerleştirme puanları?

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı: 444,713

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı: 427,781

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı: 408,424

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı: 388,313

Öğrenciler okulunuzu niçin seçmeliler?

Okulumuz sahip olduğu kurumsal kimlik ile tüm öğrencilerimizin beklentilerini en üst seviyede karşılama yeterliliğine sahiptir. Eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerimize nitelikli, çağdaş ve 21. yüzyıl becerilerini kazandırmaya yönelik hizmet sunulmaktadır. Öğrencilerimizin sağlıklı, güvenli ve başarılı olmalarını, yeteneklerini keşfetmelerini gerçekleştiren bir ortaöğretim kurumu olmamız en önemli tercih sebeplerimizdir.

 

 

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 08.06.2017 - Güncelleme: 12.09.2017 18:28 - Görüntülenme: 7173
  Beğen | 0  kişi beğendi